Ga naar de inhoud
LivRheeftiSOniet OFFeRTe eniet FRheeftnietversuse eT BeLGiQue DeS 59 *
SheeftnietTheeft'S MheeftGiversus : JuSQu'heeft 20% De ReDuversusTiOniet *
2 BOiTeS De BOuLeS heeftversusHeTeeS, Lheeft 3eMe OFFeRTe *

Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoop- en Dienstenvoorwaarden regelen de uitvoering van de verkoop en diensten van het bedrijf Lansa Design voor de Klant. Ze worden gesloten tussen: – De vennootschap Lansa Design, ingeschreven bij de RCS van Evry onder nummer 529752115, met een kapitaal van € 40.000,00, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette Ci – hierna genoemd enerzijds als “het bedrijf”, en anderzijds de Klant, consument, hierna te noemen de “Klant”.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De hieronder beschreven algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van partijen in het kader van de verkoop op afstand van producten verkocht door het bedrijf Lansa Design. De verwerving van een woning via de site sansvalley.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 – Kenmerken van de te koop aangeboden producten

De producten die het bedrijf Lansa Design op haar website santasvalley.com te koop aanbiedt, zijn uitsluitend bedoeld voor decoratief gebruik binnenshuis en mogen door volwassenen worden gebruikt. De te koop aangeboden producten zijn geen speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De foto's en illustraties van de producten die te koop worden aangeboden op de site santasvalley.com komen overeen met de verzonden producten. Het is echter mogelijk dat er bepaalde variaties bestaan in de presentatie van de producten, vooral wat betreft decoratieve details (pailletten, parels, gelijmde decoraties, geschilderde decoraties, enz.). Lansa Design kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongepast gebruik door de persoon die direct of indirect schade lijdt. De producten die te koop worden aangeboden op de website santasvalley.com zijn beschikbaar. Als er echter geenszins sprake is van een voorraadtekort van het/de gewenste artikel(en), wordt de klant binnen maximaal 3 werkdagen na bestelling van het/de niet-beschikbare product(en) per e-mail op de hoogte gebracht. De initiële bestelling voor het/de niet-beschikbare product(en) kan dan ofwel worden vervangen door de bestelling van een gelijkwaardig product, ofwel worden geannuleerd. In geval van annulering van de bestelling ontvangt de Klant binnen maximaal 7 werkdagen het totaalbedrag van zijn oorspronkelijke bestelling. Het bedrijf Lansa Design behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen van zijn producten die op zijn site santasvalley.com worden verkocht.

Artikel 3 – Kenmerken van de aankoopservice op de site santasvalley.com met betaling op afstand

De internetaankoopdienst met betaling op afstand is een dienst die is opgezet door het bedrijf Lansa Design en die beschikbaar is voor haar klanten, waardoor zij de producten van hun keuze die op de site te koop worden aangeboden, rechtstreeks kunnen bestellen en kopen. beschikbaarheid. Deze service is van toepassing op alle producten die worden verkocht op de website santasvalley.com. De klant kan via de website santasvalley.com een bestelling plaatsen door het/de gewenste product(en) te selecteren door de betaalinstructies te volgen. Elke bestelling die door de Klant wordt geplaatst en bevestigd, brengt de sluiting van een verkoopovereenkomst op afstand tussen hem en het bedrijf Lansa Design met zich mee. Lansa Design behoudt zich het recht voor om elke bestelling van de klant te accepteren of te weigeren. In geval van weigering van de bestelling door de firma Lansa Design is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de klant. Als de bestelling door het bedrijf Lansa Design wordt geaccepteerd, wordt er binnen maximaal 48 uur een bevestiging van de bestelling naar de klant gestuurd op het bij de bestelling opgegeven en geverifieerde e-mailadres. Bij gebrek aan bevestiging van de bestelling door de firma Lansa Design binnen maximaal 48 uur, wordt de verkoop als nietig beschouwd. Het door de klant betaalde totaalbedrag wordt vervolgens zo spoedig mogelijk volledig terugbetaald. Indien door de firma Lansa Design een bevestiging van zijn bestelling wordt verzonden, heeft de klant een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de dag na levering, om zich te herroepen. Er wordt vervolgens een e-mail naar de klant gestuurd waarin zijn opnameverzoek wordt bevestigd. Bij ontstentenis van ontvangst van deze bevestigingsbrief zal geen enkel geretourneerd product onderworpen zijn aan terugbetaling door het bedrijf Lansa Design. Het retourneren van het product moet gebeuren onder dezelfde voorwaarden als die van de eerste verzending. Dit betekent dat de klant zal moeten kiezen voor dezelfde vervoerder, dezelfde transporttracking, dezelfde verpakking. Het geretourneerde product moet conform zijn aan het geleverde en mag geen sporen van gebruik vertonen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Als een product wordt geretourneerd dat niet aan dezelfde voorwaarden voldoet als die van de eerste verzending, wordt de bestelling niet terugbetaald. Ook in geval van retourzending van een product dat gebruikssporen vertoont, wordt de bestelling niet terugbetaald. De retourzending moet uiterlijk 8 werkdagen na onze retourbevestiging plaatsvinden op het volgende adres: Lansa Design – 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette.

Artikel 4 – Voorbestelling

Het bedrijf Lansa Design kan producten aanbieden voor pre-order. Het bedrijf Lansa Design zal de klant informeren over de voorwaarden voor vooruitbestelling, op basis van de informatie die door zijn leveranciers is meegedeeld. Als het vooraf bestelde product niet beschikbaar is en de bestelling is geplaatst, zal het bedrijf Lansa Design de klant elektronisch informeren op het opgegeven adres. De klant heeft de mogelijkheid om de annulering van zijn bestelling aan te vragen, wat resulteert in een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen, of een omruiling met een of meer soortgelijke producten. Wanneer de bestelling ten minste één of meer pre-orderartikelen bevat, wordt de bestelling in de wacht gezet en vervolgens klaargemaakt en verzonden zodra alle producten beschikbaar zijn. Wanneer de bestelling ten minste één of meer pre-orderartikelen en artikelen op voorraad bevat, wordt de gehele bestelling in de wacht gezet en vervolgens in één keer klaargemaakt en verzonden, zodra alle producten beschikbaar zijn. De bestelling wordt verzonden binnen maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling, behalve in het geval van een vertraging van de leverancier of een bijkomende vertraging die kan worden vermeld.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant betaalbaar, volledig op de dag van de bestelling, via de website santasvalley.com. Om zijn bestelling te bevestigen, moet de Klant zijn betaling rechtstreeks online uitvoeren. Zodra de betaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de Klant een bevestiging van zijn bestelling. Betaling vindt online plaats via: – Creditcard; – Paypal – Bankoverschrijving op aanvraag en indien geaccepteerd door het bedrijf Lansa Design, dat vervolgens zijn bankgegevens aan de klant zal doorgeven. Bij het kiezen van zijn betalingsmethode moet de Klant zijn bankgegevens en factuuradres opgeven voordat hij kan betalen. De Klant garandeert tegenover het bedrijf Lansa Design dat hij over alle benodigde autorisaties beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken. Door zijn creditcardnummer in te voeren, machtigt de Klant de bank van de site om het totale bedrag van de bestelling af te schrijven. Alle betalingsinformatie wordt verzonden naar de bank van de site. Er worden geen bankgegevens verzameld, opgeslagen of verwerkt door het bedrijf Lansa Design. De bankrekening van de Klant, die overeenkomt met de voor de betaling gebruikte bankkaart, wordt onmiddellijk gedebiteerd zodra de Klant de bestelling plaatst. Als het onmogelijk is om de door de Klant verschuldigde stroom over te maken (verzet, weigering van de bank, enz.), worden de bestelling en het contract automatisch geannuleerd. Het bedrijf is niet verplicht enige dienst uit te voeren na de bestelling van de klant, als de klant de prijs niet betaalt onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden aangegeven in deze algemene verkoop- en dienstenvoorwaarden.

Artikel 6 – Verzending van bestellingen

De verzendtijd varieert afhankelijk van de betaalmethode. Met uitzondering van bestellingen die één of meerdere pre-order artikelen bevatten, verzendt Lansa Design de bestelling binnen maximaal 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling met volledige betaling. De bestelling kan alleen naar het vasteland van Frankrijk en de buurlanden worden verzonden. De aangeboden vervoerswijzen zijn als volgt: – Colissimo of Carrier; – Relay-punten. Zodra de bestelling is verzonden, biedt het bedrijf Lansa Design de klant een link waarmee hij de reis van zijn pakket kan volgen, met behulp van het trackingnummer dat hem tijdens de verzending wordt toegestuurd.

Artikel 7 – Wettelijk herroepingsrecht

De Klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij zonder opgave van redenen kan uitoefenen binnen veertien dagen vanaf de dag na de overeenkomst. Deze termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag als deze op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt.

Artikel 8 – Levering

Na verzending berust het risico bij de klant. Het wordt sterk aanbevolen dat de klant een reservering maakt of de inhoud van het pakket bij ontvangst controleert in geval van schade aan de bestelde artikelen of een inhoud die niet overeenkomt met de verwachte inhoud. Als er bij ontvangst geen voorbehoud is gemaakt, kan het bedrijf Lansa Design de daaropvolgende klacht van de klant niet verwerken, ondanks de aanwezigheid van een beschadigd of vernietigd pakket bij levering. De klant moet alle informatie verstrekken die een correcte levering van het product mogelijk maakt. In geval van een fout in het afleveradres door de klant en terugzending van het pakket door de transporteur met de vermelding NPAI of onvolledig adres, kan het bedrijf Lansa Design de klant het bedrag van de bestelling terugbetalen, exclusief verzendkosten. . In dit geval moet de klant het gebrek aan levering melden aan het bedrijf Lansa Design binnen 25 kalenderdagen vanaf de dag waarop het pakket door de diensten van de vervoerder is overgenomen. In het geval van een fout in het afleveradres veroorzaakt door het bedrijf Lansa Design, wordt de bestelling opnieuw verzonden, onder dezelfde voorwaarden als de eerste verzending. De bezorgkosten zijn dan voor rekening van de firma Lansa Design. Als het pakket niet door de klant is opgehaald op het postkantoor (of postpunt), wordt het teruggestuurd naar het bedrijf Lansa Design. Na ontvangst van het pakket kan Lansa Design op verzoek de gehele bestelling, exclusief verzendkosten, terugbetalen. In geval van niet-levering van het verzonden pakket na 7 werkdagen vanaf de dag waarop de bestelling door de vervoerder is opgehaald, moet de klant contact opnemen met de vervoerder. In geval van een door de vervoerder bevestigd verlies of bij gebrek aan informatie moet de klant het verlies melden aan het bedrijf Lansa Design binnen een termijn van maximaal 10 kalenderdagen vanaf de dag waarop het pakket door de vervoerder wordt opgehaald. Na deze termijn kunnen geen klachten meer in behandeling worden genomen. Na ontvangst van de klacht van de klant zal Lansa Design alle noodzakelijke controles uitvoeren. Indien het pakket niet is afgeleverd, zal Lansa Design een beroep doen op de traceerservice van de vervoerder. In geval van definitieve bevestiging van het verlies van het genoemde pakket door de bezorgdiensten, zal de firma Lansa Design de bestelling terugbetalen, onder voorbehoud van de mededeling door de klant van een beëdigde verklaring waarin staat dat hij het pakket niet heeft ontvangen. De aangegeven bezorgtijden gelden vanaf de dag dat het pakket door de vervoerder wordt opgehaald. Levertijden worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie meegedeeld. Het niet respecteren van de levertijden kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot enige schadevergoeding. Er worden geen pakketten naar het buitenland verzonden (behalve buurlanden).

Artikel 9 – Wettelijke garanties

Volgens de voorwaarden van de artikelen L.211-4 van het consumentenwetboek en 1641 van het burgerlijk wetboek profiteert de klant van de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken voor bestellingen geplaatst op de e-commercesite van het bedrijf Lansa Design. De klant beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product. Volgens artikel L. 211-9 van het Consumentenwetboek kiest de klant in geval van gebrek aan overeenstemming tussen reparatie en vervanging van het goed. De klant kan gebruik maken van de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte artikel voorzien in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van een verborgen gebrek kiest de klant tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs. In geval van toepassing van wettelijke garanties moeten de betwiste producten in perfecte en volledige staat worden verzonden (accessoires, verpakking, instructies, enz.). Verzendkosten worden vergoed op basis van de gefactureerde prijs en retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijsstukken. Terugbetaling van betwiste producten zal plaatsvinden na zorgvuldig onderzoek ervan. Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen: – abnormaal gebruik of verkeerde behandeling; - verwaarlozen ; - misbruik ; – gebrek aan onderhoud; – slechte bewaaromstandigheden; - normale slijtage; – overmacht; – gebruik niet in overeenstemming met de specificaties van de Leverancier/Fabrikant; – commercieel of collectief gebruik; – reparatie of wijziging uitgevoerd door een derde partij die niet is goedgekeurd door de Leverancier/Fabrikant.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden

Lansa Design kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld: – In geval van onbeschikbaarheid van de site santasvalley.com; – Bij voorraadtekort; – Bij onbeschikbaarheid van een product; – In geval van overmacht; – In geval van stakingen of sociale bewegingen van welke aard dan ook; – Bij overstromingen; - In geval van brand ; – Bij een tekort aan gezondheidszorg. – In geval van schade als gevolg van phishing door een ongeautoriseerde derde partij om persoonlijke informatie te verkrijgen met als doel identiteitsdiefstal of een andere frauduleuze manoeuvre te plegen

Artikel 11 – Klachten

Het bedrijf Lansa Design biedt de klant een telefonische klantenservice op het volgende nummer: +33 1 69 59 25 69 (niet-premium tariefnummer). Elke klacht van de Klant moet schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres: Lansa Design – 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette

Artikel 12 – Persoonsgegevens

Het bedrijf Lansa Design verzamelt van de Klant de persoonlijke gegevens die hem betreffen, strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het verkoopcontract en de levering van de door de Klant bestelde diensten. De verzamelde informatie bepaalt de verkoop en levering van diensten. Het niet doorgeven van deze gegevens heeft tot gevolg dat de Klant het gewenste product niet kan bestellen. Persoonlijke gegevens worden verzameld op de wettelijke basis van deze algemene voorwaarden en worden door het bedrijf Lansa Design gebruikt voor de volgende doeleinden: – Verzending van de door de klant geplaatste bestelling; Uitvoering van de dienst die door de Klant aan de vennootschap Lansa Design is toevertrouwd, – Aanmaak van een bestand voor de strikt interne verwerking van de klanten van de vennootschap Lansa Design, de opvolging van de dossiers van haar klanten, facturatie, recuperatie en boekhouding – Beheer van de relatie met haar klanten en prospects, – Naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen bij de uitvoering van verwerkingen gericht op het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het bestrijden van corruptie. De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor het bedrijf Lansa Design. Ze kunnen ook worden meegedeeld aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving of om te reageren op een gerechtelijke of wettelijke verplichting in het kader van de uitvoering van de verkoop en het verlenen van diensten. Ze zijn niet bedoeld om te worden verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden voor commerciële of prospectiedoeleinden. Het bedrijf Lansa Design bewaart de gegevens slechts voor de duur die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving. In dit verband worden de gegevens van de Klant bewaard voor de duur van de contractuele relatie, verhoogd met 5 jaar, onverminderd bewaarplichten of verjaringstermijnen. Op boekhoudkundig vlak worden de gegevens gedurende tien jaar bewaard vanaf de afsluiting van het boekjaar. Het bedrijf Lansa Design, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 12 avenue du Québec – Bâtiment Ibéris – 91140 Villebon sur Yvette, vertegenwoordigd door Lansa Design, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land van de Europese Unie dat onderworpen is aan AVG nr. 2016/679. De Klant heeft ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking recht op toegang tot persoonsgegevens, toegang tot gegevens die hem betreffen, rectificatie, opvraging, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, evenals het recht om bezwaar in te dienen een klacht bij een toezichthoudende autoriteit. Er wordt bepaald dat de Klant zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door een identiteitsbewijs te scannen, hetzij door een fotokopie van zijn identiteitsbewijs naar de onderneming Lansa Design te sturen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

De Klant onthoudt zich van elke reproductie of exploitatie van de te koop aangeboden producten, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de vennootschap Lansa Design, op straffe van gerechtelijke vervolging. Het bedrijf Lansa Design blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de merken, logo's, slogans, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en teksten op de site. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van de site en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf Lansa Design, is verboden en vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L. 335-2 en volgende en de artikelen L. 713-1 en volgende van de wet op intellectueel eigendom.

Artikel 14 – Geschillen

Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering, interpretatie of beëindiging van het contract zal worden beslecht volgens de regels die specifiek ter zake van toepassing zijn. Deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende aan- en verkooptransacties worden beheerst door het Franse recht. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 612-1 en volgende van het Consumentenwetboek heeft de Klant de mogelijkheid om als consument klachten in te dienen bij het bedrijf Lansa Design via een elektronisch bericht of per post op het hoofdkantooradres social . In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van de plaats waar de zetel van de vennootschap Lansa Design gevestigd is. Deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de Klant, die verklaart en erkent er een perfecte kennis van te hebben, en daarom afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document en in het bijzonder op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. , die niet afdwingbaar zullen zijn tegen het bedrijf Lansa Design, zelfs als het hiervan op de hoogte is.