Ga naar de inhoud
LivRheeftiSOniet OFFeRTe eniet FRheeftnietversuse eT BeLGiQue DeS 59 *
SheeftnietTheeft'S MheeftGiversus : JuSQu'heeft 20% De ReDuversusTiOniet *
2 BOiTeS De BOuLeS heeftversusHeTeeS, Lheeft 3eMe OFFeRTe *

Omgeving

Om de milieu-impact van onze leveringen te verminderen, hergebruiken we bij Santa's Valley waar mogelijk dozen in goede staat. Beschadigde dozen worden omgevormd tot opvulmateriaal en gebruikt om uw zending te beschermen.